Verspreiding en biotopen van Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) De verspreiding en biotopen van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus zijn in 2004 en 2005 onderzocht in opdracht van de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van lnv. Deze waterroofkever is wettelijk beschermd middels de Flora- en Faunawet en de Habitatrichtlijn. Graphoderus bilineatus kwam vroeger in grote delen van Nederland voor, maar is tegenwoordig vrijwel beperkt tot de grote laagveengebieden in de provincies Friesland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. De belangrijkste biotopen in Nederland zijn sloten en kanalen met een breedte tussen 1,5 en 20 meter, een diepte tussen 50 en 150 centimeter met helder water, en meestal een vrij spaarzame vegetatie van drijvende en submerse waterplanten. Uit het buitenland is G. bilineatus vooral bekend uit grotere wateren. Op basis van een verspreidingsmodel wordt voor de laagveengebieden van ons land het potentiële voorkomen van G. bilineatus voorspeld. In 141 kilometerhokken voorspelt het model de aanwezigheid van deze soort met een waarschijnlijkheid van meer dan 70%.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

J.G.M. Cuppen, B. Koese, & H. Sierdsema. (2006). Distribution and habitat of Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 24, 29–40.