Passaloecus-soorten zijn nogal onopvallende zwarte graafwespjes. Doorgaans nestelen ze in stengels of gaten in hout, waarbij ze bladluizen als voedsel voor hun larven verzamelen. In 2007 werd Passaloecus pictus voor het eerst in ons land waargenomen. Ze nestelt, in tegenstelling tot de verwante soorten, in de bodem. De Nederlandse ontdekking sluit aan bij de sterke noordwaartse expansie die P. pictus recent laat zien.

, , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

I. Raemakers. (2008). De graafwesp Passaloecus pictus nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Crabronidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 29, 21–26.