De wants Phimodera humeralis komt voor op stuifzanden, waar ze ondergronds leeft van de wortels van zandzegge. De soort is zeldzaam in Europa en de laatste Nederlandse vondst stamt uit 1941. In 2010 werd P. humeralis opnieuw in Nederland aangetroffen, op de Limitische Heide bij Huizen in het Gooi. Gezien de verborgen levenswijze is de populatie hier waarschijnlijk al lange tijd onopgemerkt aanwezig.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

B. Aukema (Berend). (2010). Phimodera humeralis na bijna 70 jaar weer in Nederland waargenomen (Heteroptera: Scutelleridae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 34, 17–22.