Blaaskopvliegen vallen in het veld op door het gekromde achterlijf en relatief grote kop. De larven leven in andere insecten, zoals bijen en hommels. De laatste jaren zijn er diverse interessante waarnemingen aan deze groep gedaan. In dit artikel wordt Abrachy glossum capitatum nieuw voor Nederland gemeld. Deze heeft, als enige Nederlandse blaaskopvlieg, stekels boven op de antenne. Daarom wordt als Nederlandse naam stekeldrager voorgesteld.

, , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

Bree (E. de). (2012). De stekeldrager Abrachyglossum capitatum, een nieuwe blaaskopvlieg voor de Nederlandse fauna (Diptera: Conopidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 38, 63–66.