In 2000 werd de naamlijst van de Nederlandse watermijten gepubliceerd. Hierin waren 234 soorten opgenomen. Daarna is door onderzoek veel nieuwe informatie bekend geworden. Hierdoor werd een update van de lijst noodzakelijk. Op deze nieuwe lijst is de naamgeving op diverse punten aangepast en zijn vele soorten toegevoegd. Het soortenaantal is nu met circa 10% gegroeid tot 259 soorten.

, , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

H. Smit, & Maanen (B. van). (2012). Een update van de naamlijst van de Nederlandse watermijten (Acari: Hydrachnidia). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 38, 115–125.