De doornkaakzandbij ziet er in het voorjaar een beetje anders uit dan in de zomer. Daarom worden de voorjaarsdieren door sommigen tot een andere soort beschouwd dan de zomerdieren. Uit Nederland zijn slechts drie exemplaren bekend: twee uit het voorjaar en één uit de zomer. Toevallig komen alle exemplaren uit hetzelfde gebied. Of is dit geen toeval?

, , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

J. Smit, & A.H. de Wilde. (2014). Nieuwe vondsten van de doornkaakzandbij Andrena trimmerana in Nederland (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 42, 75–79.