Op 4 maart 2021 verscheen de Veldgids Zeewieren (van der Loos et al., 2021). Deze gids, die is uitgegeven door de KNNV in nauwe samenwerking met Stichting ANEMOON, behandelt in totaal meer dan 130 in Nederland voorkomende soorten wieren. Het betreft de wieren die je met het blote oog of met een veldloep op naam kunt brengen. Soorten die alleen met microscopische kenmerken of alleen met DNA-analyses gedetermineerd kunnen worden, zijn buiten beschouwing gelaten. Tot deze 130 soorten behoren ook 17 exoten die door de mens - merendeels onbedoeld - zijn ingevoerd in Europese mariene en brakke wateren. Een overzicht van de exotische wieren en Europese wiersoorten die pas in de afgelopen decennia in Nederlandse zoute en brakke wateren zijn aangetroffen, is te vinden op de website van Stichting ANEMOON. Zie ook het op 2 mei verschenen NatureToday-bericht over dit onderwerp

, , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. Gmelig Meyling, & L. van der Loos. (2021). Exotische wieren inventariseren: begin met stijf priemwier. Kijk op Exoten, 9(4), 2–3.