FLORON is in 2018, in opdracht van de NVWA, gestart met een bewustwordingscampagne omtrent invasieve exoten (plant en dier): Invasieve exoten: Tuin er niet in! Hiermee werd eerst vooral informatie verstrekt naar natuurgeïnteresseerde burgers en algemeen handelingsperspectief geboden om nieuwe introducties van uitheemse planten en dieren in de natuur en openbaar groen te voorkomen.