Nederland is vijf inheemse salamandersoorten rijk. Op het eerste gezicht lijkt het redelijk tot goed met deze soorten te gaan, maar er dreigen enkele exotische gevaren.

, , , , , , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

R.P.J.H. Struijk. (2021). Exotische salamanders en hun pathogenen - een bedreiging voor Nederlandse salamanders. Kijk op Exoten, 9(4), 12–13.