Nederland is in Europa een hotspot voor vogelexoten. Zo’n 15 soorten hebben zich hier gevestigd en broeden hier jaarlijks, sommige in toenemende aantallen. Het aantal vogelexoten dat in het wild in Nederland is gemeld is vele malen groter: ruim 320 soorten! Hoewel het in veel gevallen om incidentele waarnemingen gaat, is het niet uit te sluiten dat zich hiertussen soorten bevinden die zich in Nederland kunnen gaan vestigen. Watervogels zijn sterk vertegenwoordigd onder de vogelexoten. Vooral eenden, ganzen en zwanen zijn van oudsher populair bij vogelhouders. Herkomst van veel in het wild aangetroffen watervogelexoten zijn te relateren aan ontsnappingen of vrijlatingen uit siervogelcollecties, parken en dergelijke.