In Nederland komen elf soorten voor van het genus Rhizophagus. In dit artikel voegen we daar Rhizophagus fenestralis aan toe. Deze soort werd voor het eerst verzameld in 2009, in Gelderland. Daarna werd ze met enige regelmaat gevangen op diverse plaatsen in Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant. Veruit de meeste exemplaren werden aangetroffen in lokvallen met een azijnzuurmengel als lokstof. In deze bijdrage geven we een overzicht van de vangsten en informatie over het voorkomen in Europa en de biologie van de soort.

, , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

M.B.P. Drost, & Th. Heijerman. (2017). Rhizophagus fenestralis, een nieuwe keversoort voor Nederland (Coleoptera: Monotomidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 48, 19–25.

Additional Files
48.jpg Cover Image , 45kb