Watermijten zijn een zeer interessante groep waterdieren die veel informatie geven over de ecologische kwaliteit van het water. Watermijten zijn daarom meegenomen in de maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water. In Nederland zijn watermijten in de afgelopen 40 jaar intensief onderzocht door specialisten, waterschapslaboratoria en adviesbureaus. Vooral gedurende de afgelopen 10 jaar is de kennis over de ecologie en verspreiding van watermijten sterk toegenomen en werden veel nieuwe soorten voor Nederland ontdekt. De laatste nieuwe soort is Piersigia koenikei, een soort die in Europa zeldzaam is. Deze mooie watermijt werd in de bovenloop van de Strijper Aa aangetroffen. Hiermee komt het totaal aantal soorten watermijten in Nederland op 267.

, , , , , , , , , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

M.J. Sanabria, & M. Scheepens. (2017). Piersigia koenikei, een zeldzame watermijt nieuw voor Nederland (Acari: Hydrachnidia). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 48, 69–74.

Additional Files
48.jpg Cover Image , 45kb