Wereldwijd zijn maar 19 soorten peniswormen (Priapulida) bekend. Hiervan is alleen Priapulus caudatus uit Nederland gemeld. Twee recente vondsten in schaafmonsters uit de Noordzee vormden aanleiding om in te gaan op de bouw en taxonomische positie van deze dieren. Gegevens van zowel de larven als adulte dieren in databestanden en rapporten leiden tot een beeld van de verspreiding in het Nederlandse deel van de Noordzee.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

G.W.N.M. van Moorsel, M.A. Faasse, D. Tempelman, & M.S.S. Lavaleye. (2017). De cactusworm Priapulus caudatus in Nederland (Priapulida). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 48, 79–85.

Additional Files
48.jpg Cover Image , 45kb