Op 17 september 2017 werd op Waarneming.nl het eerste exemplaar van de Aziatische hoornaar in Nederland gemeld. Het betrof een werkster die zieltogend op een tuinpad in Dreischor (Schouwen-Duiveland) lag. De vondst had grote consequenties, omdat deze soort op de Unielijst van ongewenste exoten staat. De Nederlandse overheid heeft daarmee de verplichting om de verspreiding van deze soort tegen te gaan. Nader onderzoek in Dreischor bracht aan het licht dat er tientallen werksters rondvlogen bij bloemen van klimop, maar ook joegen diverse wespen op honingbijen bij bijenkasten van lokale imkers. Daarmee was duidelijk dat er een nest in de buurt aanwezig moest zijn. Het nest is uiteindelijk opgespoord, onder meer door het gebruik van drones en warmtecamera’s. In opdracht van de provincie Zeeland en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is het nest vernietigd.

, , , , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

J. Smit, R.C. van de Roer, R. Fontein, & A.H. de Wilde. (2017). Eerste vondst van de Aziatische hoornaar Vespa velutina nigrithorax in Nederland (Hymenoptera: Vespidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 49, 1–10.

Additional Files
49.jpg Cover Image , 43kb