Ontdekkingen van interessante soorten zweefvliegen bij onze zuider- en oosterburen leiden in Nederland vaak tot extra oplettendheid. Zo ging het ook bij de broekbijvlieg Eristalis obscura, die recent op diverse plekken in België en Duitsland is aangetroffen. Op 31 juli 2017 kon deze zweefvlieg ook aan de Nederlandse lijst worden toegevoegd. Een mannetje werd gevonden in natuurgebied De Meinweg in Midden-Limburg. Twee dagen later werd op dezelfde plek nog een mannetje aangetroffen, wat er op zou kunnen duiden dat er ter plekke een populatie aanwezig is.

, , , , , , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

S. Bot. (2017). De broekbijvlieg Eristalis obscura nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 49, 25–32.

Additional Files
49.jpg Cover Image , 43kb