De houtwesp Tremex fuscicornis werd in de jaren 1990 voor het eerst in Nederland gevonden. Daarna werden maar liefst drie parasieten uit het genus Megarhyssa gemeld en de komst van een andere parasiet, Ibalia jakowlewi, werd verwacht. In 2017 werd deze sluipwesp daadwerkelijk aangetroffen, in een grote populatie van Tremex fuscicornis in de Reuselse Moeren (provincie Noord-Brabant). Dit is de derde vertegenwoordiger van de kleine familie Ibaliidae in ons land. Als Nederlandse naam wordt zwaardwesp voorgesteld.

, , , , , , , , , , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

A.W.M. Mol. (2017). De zwaardwesp Ibalia jakowlewi in Nederland (Hymenoptera: Ibaliidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 49, 41–46.

Additional Files
49.jpg Cover Image , 43kb