Nieuw beschreven continentale molluskensoorten (new taxa: continental molluscs). Artikelen in tijdschriften (journal papers: continental malacology). Nieuwe boeken (new books).