Mosdiertjes komen zowel in zoet water als in zee voor. Het zijn onopvallende organismen die vastgehecht zitten aan substraat. Ze worden relatief weinig onderzocht en het is dus niet verwonderlijk dat er nog regelmatig nieuwe soorten in ons land worden aangetroffen. In dit artikel wordt Hypophorella expansa voor het eerst voor Nederland gemeld. Dit mosdiertje is bijzonder omdat het leeft in kokers van schelpkokerwormen. Hiermee komt het aantal uit publicaties bekende mosdiertjes uit Nederland op 66.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

M.A. Faasse. (2018). Hypophorella expansa, een in kokers van schelpkokerwormen levend mosdiertje, nieuw voor Nederland (Bryozoa). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 50, 35–37.

Additional Files
50.jpg Cover Image , 34kb