Pimpernelblauwtjes, knoopmieren en springstaarten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De rupsen van de blauwtjes leven in de nesten van knoopmieren en springstaarten vormen een belangrijke voedselbron voor de knoopmieren. Om meer inzicht te krijgen in deze relaties is de verspreiding van springstaarten in een recentelijk afgegraven natuurontwikkelingsgebied nabij ’s-Hertogenbosch in kaart gebracht. In een aantal bodemmonsters vonden we een uitzonderlijke springstaart, Mackenziella psocoides. De soort vertegenwoordigt een nieuw genus en een nieuwe familie in ons land en is wereldwijd zeldzaam. Het is een van de kleinst bekende springstaarten met een opmerkelijke lichaamsbouw. Ze hebben geen kaken en de antennes van de mannetjes zijn voorzien van een soort grijporgaan. Hiermee kunnen ze tijdens de balts, een zeldzaam verschijnsel bij springstaarten, de vrouwtjes vastpakken. De soort lijkt op een stofluis en als Nederlandse naam stellen we dan ook stofluisspringstaart voor.

, , , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

M.P. Berg, F. van Langevelde, I. Wynhoff, & R.F.H.M van Bezouw. (2018). De stofluisspringstaart Mackenziella psocoides nieuw voor de Nederlandse fauna (Hexapoda: Collembola: Mackenziellidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 51, 23–32.

Additional Files
51.jpg Cover Image , 27kb