Plantensoorten komen en gaan. In de nieuwste Heukels’ Flora van 2020 staat bij een groot aantal soorten wanneer ze voor het laatst in Nederland zijn gevonden. Tegelijk staat er een flink aantal soorten in die zich na 1995 in ons land hebben gevestigd. Vaak stemmen de soorten die verdwijnen ons verdrietiger dan nieuwe soorten ons blij maken. De verdwenen soorten waren meestal zeldzaam en kwamen voor in kwetsbare biotopen of stelden eisen aan het biotoop waaraan in het huidige Nederland niet meer voldaan kan worden. In deze bijdrage beschrijven de auteurs hoe het de zeldzame soort Eenbloemig wintergroen in ons land is vergaan.

, ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

T. van Heusden, & P.J. Zumkehr. (2021). De stille verdwijning van het Eenbloemig wintergroen (Moneses uniflora). Twirre, 31(1), 3–11.