In 2019 is de FFF-Insectenwerkgroep opgericht door Gerben Mensink en Jeroen Breidenbach. De werkgroep is zeer actief in haar missie de insectenwereld van Fryslân in kaart te brengen en de gegevens die dat oplevert te laten doorwerken in het beheer van natuurgebieden. In dat kader hield de werkgroep op de Friese Vrijwilligersdag Natuur (5 september 2020) een excursie op het terrein van Golfclub De Groene Ster. Geïnteresseerden konden live aan een inventarisatie deelnemen die deel uitmaakte van een groter project. Over het doel, de methode en de uitkomsten doet deze bijdrage verslag. Voor de achtergronden is Jeroen Breidenbach geïnterviewd.

, ,
Twirre , Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

G. Papenburg. (2021). Nachtvlinders-in-de-golfscene centraal tijdens excursie Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020. Twirre, 31(1), 23–25.