In Twirre 30 (1) werd verslag gedaan van een inventarisatie in de jaren 2015-2017 van de bijzondere brakwaterfauna van Harlingen (De Boer et al. 2020). Eén van de meest bijzondere vondsten was die van juveniele dieren en klepjes van de Brakwaterstrandschelp (Rangia cuneata). Dit was de eerste melding van deze exoot in Fryslân. En zoals verwacht, was het de voorbode van veel meer. Begin februari van dit jaar werden bij Harlingen vele kleppen van de Brakwaterstrandschelp gevonden op de oever van een geschoonde sloot. Inventarisaties in februari, maart en april leverden vondsten op in Harlingen, Herbayum, Franeker en Dronryp. De vondstlocaties hebben alle een verbinding met het Van Harinxmakanaal. Dit is logisch, omdat de Brakwaterstrandschelp voor zijn voortplanting afhankelijk is van brak water. Volgroeien kan hij in volledig zoet water.