Oproep van Vogelbescherming Nederland Veel overheden stellen terecht geld ter beschikking om te voorkomen dat de economie helemaal instort door de coronacrisis. Laten we daarbij geld voor natuurherstel en maatregelen voor het klimaat en milieu niet vergeten, stelt Kees de Pater van Vogel­ bescherming Nederland.