Wat een mooie excursies stonden er gepland voor het afgelopen voorjaar, maar door het vermaledijde virus konden ze niet doorgaan. Excursieleiders hebben toegezegd dat ze volgend jaar opnieuw benaderd kunnen worden en met oud­Haarlemmer Ruud Costers zijn zelfs al twee data vastgelegd voor excursies in de Vereenigde Harger­ en Pettemerpolder. Voor de meest actuele informatie raadpleeg de website.