De laatste jaren is de kennis van Homo neanderthalensis, ook wel Homo sapiens neanderthalensis genoemd, flink toegenomen, ook in ons eigen land. In Noord-Nederland is met name de vindplaats bij Assen in negen jaar tijd uitgegroeid van een vindplaats met slechts enkele artefacten tot een vindplaats van internationaal belang met bijna vijfhonderd artefacten, waaronder vele vuistbijlen. Deze vindplaats is de eerste en enige met een geologische in situ in Noordwest-Europa: deze artefacten bevinden zich vrijwel op de plaats waar zij ooit vervaardigd zijn. Ook de vindplaats bij Zeijen is bijzonder als tweede vindplaats in Drenthe, niet zozeer vanwege de grote hoeveelheid artefacten, maar wel omdat het een vindplaats van de bladspitsentraditie van late neanderthalers is. Van deze cultuur zijn voordien in Nederland alleen een paar losse vondsten gedaan.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

H. Paas. (2016). Neanderthalers in beweging – honderd jaar beeldvorming. Gea, 49(2), 29–33.