Stromend water, in de geologie is dat de grote vervoerder. Grind, zand en klei bezinken daar waar het water zo rustig is geworden dat de deeltjes op de bodem kunnen blijven liggen. Zo belandt zeezand langs de kust, rivierklei in het binnenland. We vinden het boeiend dat er ijstijden waren, toen ijs ook keileem meesleepte en achterliet. En we realiseren ons dat de wind onze duinen opblies uit het strandzand. Maar dat gletsjerijs en stormwind een soms bepalende invloed hadden en hebben op zowel continent als oceaan is een nieuw inzicht. Het NIOZ, op Texel, verricht over dit thema actuogeologisch onderzoek - de schrijver dezes ging van 19 maart tot 16 april 2016 op oceaanexpeditie mee en was er getuige van.