Een interessant artikel over ichnofossielen van de borstelworm Tasselia ordamensis