Het Iberische schiereiland, vernoemd naar de rivier de Ebro, heeft een complex geologisch en cultureel verleden. Dit artikel gaat over de geologie van het nationaal park ‘Maestrazgo‘, in de Spaanse deelstaat Aragón. Het is vernoemd naar de ‘Maestros’, de leiders van geestelijke ridderorden die het gebied tot in de 19e eeuw bestuurden. Hier dwaalde in de 11e eeuw ook de Spaanse ridder El Cid rond om er zijn heldendaden te verrichten. Sommige plaatsnamen memoreren die geschiedenis nog. ‘Iberië’, de voorloper van het Iberisch Schiereiland, was tot ongeveer 400 miljoen jaar geleden deel van zuidelijk supercontinent Gondwana. Het brak los en botste met Eo-/Paleo-Europa. Deze Hercynische orogenese was ongeveer 300 miljoen jaar geleden afgerond. Waar beide continenten botsten, ontstonden het Centraal Iberische scheidingsgebergte en de ’Hercynische boog’, die van Zuid-Andalusië via Portugal en Galicië naar het noordelijke Cantabrische Gebergte loopt. Samen vormen deze het Iberische Massief (grondgebergte).