Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

R.E.M.B Gubbels. (2013). Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900-2012: deel 5. een gestaag herstel naar een nieuwe vislevensgemeenschap. Natuurhistorisch Maandblad, 102(9), 213–224.