Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

R.E.M.B. Gubbels. (2012). Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900-2007: deel 4. de bemonsterde visstand in de Geleenbeek in de jaren 1990, 1995, 2002 en 2007. Natuurhistorisch Maandblad, 101(5), 81–87.