Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

W.C.E.P. Verberk, P.J.J. van den Munckhof, & B.J.A. Pollux. (2004). Veranderingen in het beekdallandschap van de Peelregio: deel 2: grenzen aan het verspreidingsgebied in Limburg van de driedoornige stekelbaars, de tiendoornige stekelbaars en het bermpje. Natuurhistorisch Maandblad, 93(12), 328–333.