Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

R.A.M. Tilmans, C.M.M. Moors, & B. Crombaghs. (2003). Nieuwe kansen voor muurhagendis: een actueel beeld van de verspreiding buiten het kerngebied van de Maastrichtse hoge fronten. Natuurhistorisch Maandblad, 92(1), 1–9.