Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

F. van. Lieshout, E. Peeters, R. Franken, & R. Kuiper. (2003). De Allier, ecologische referentie voor de grensmaas?: de macrofaunalevensgemeenschap in relatie tot het ecologisch herstel met een signalering van de nieuwe knelpunten. Natuurhistorisch Maandblad, 92(1), 10–16.