Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

J.M.P.M. Peerboom, C.J.S. Aggenbach, & J.R. von Asmuth. (2003). Hydrologie van de Beegderheide: ontstaan van functioneren van de vennen en de ontwikkelingen tussen 1997 en 2002. Natuurhistorisch Maandblad, 92(5), 145–152.