Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

A.J.W. Lenders. (2003). Overwinteringsplekken en voorjaarszonplekken van de adder in nationaal park De Meinweg: het belang van vegetatie en vochtigheid in relatie overwintering en zongedrag. Natuurhistorisch Maandblad, 92(7), 181–189.