Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

Onbekend. (1999). Programma viering ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de plantenstudiegroep van het natuurhistorisch genootschap in Limburg (zaterdag 18 september 1999). Natuurhistorisch Maandblad, 88(9/10), 0–0.