Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

P.J. Felder. (1972). De jongste geologische deklagen in westelijk en noordelijk Zuid Limburg: naar aanleiding van de geologische excursie van het Natuurhistorisch Genootschap op zondag 29 oktober 1972. Natuurhistorisch Maandblad, 61(12), 167–172.