Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

L. van der Hammen. (1949). Mededelingen van de Commissie inzake Wetenschappelijk Onderzoek van de St. Pietersberg. No. 2: Voorlopige mededeling over de Oribatei van de Sint Pietersberg. Natuurhistorisch Maandblad, 38(12), 119–120.