Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

J.P. Steenhuis. (1938). Het voorkomen van Terebratula grandis Blumenbach 1903, Lingula dumortieri Nyst 1844 en Sphenotrochus intermedius VCN Munster 1826, in het Nederlandsche Midden-Plioceen, alsmede de geschiedenis der naamgeving: (Vervolg). Natuurhistorisch Maandblad, 27(4), 35–38.