Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

F.H. van Rummelen. (1931). Zijn de het hoog'en middenterras en soms oudere formatie's, bedekkende opppervlaktegesteenten in Zuid-Limburg van Glacialen Oorsprong? [vervolg]. Natuurhistorisch Maandblad, 20(7), 98–99.