Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

F.H. van Rummelen. (1931). Zijn de het hoog-en middenterras en soms oudere formatie's, bedekkende oppervlaktegesteenten in Zuid-Limburg van Glacialen oorsprong? [vervolg]. Natuurhistorisch Maandblad, 20(11), 161–164.