De vorming van het land. Geologie en geomorfologie, door Esther Stouthamer, Kim Cohen en Wim Hoek. Perspectief Uitgevers, 2015. ISBN 9789491269110. 434 pagina’s; 233 figuren in kleur. Formaat: 17x24,5 cm. Prijs: € 49,90. Hoe meer je weet, des te meer je ziet. Dat geldt zeker voor het landschap. Daarom is de publicatie ‘De vorming van het land. Geologie en geomorfologie’ een aanwinst voor je boekenkast. Van dit naslagwerk is inmiddels een geheel herziene druk verschenen, nu met afbeeldingen in kleur en met diverse aanpassingen. Dit boekwerk is onderdeel van een grotere vierdelige reeks ‘Fysische Geografie van Nederland’, die naast ‘De vorming van het land’ ook de afzonderlijk te lezen ‘Landschap in de delen’ (over de landschapscomponenten), ‘Landschappelijk Nederland’ (over de fysisch-geografische regio’s) en ‘Fysisch-geografisch onderzoek’ omvat.

,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A.L.W. van Roekel. (2017). De vorming van het land. Geologie en geomorfologie, door Esther Stouthamer, Kim Cohen en Wim Hoek. (boekbespreking). Gea, 50(3), 74–74.