Langs de Baskische kust liggen indrukwekkende gesteenteseries die een boekje open doen over de tijd dat het Iberisch Schiereiland nog onafhankelijk bewoog ten opzichte van het Europese continent. De kustkliffen van nu maakten tussen grofweg 100 en 50 miljoen jaar geleden deel uit van de bodem van de oceaan. Door de nadering van de Iberische plaat en Zuidwest-Europa werden de diepzeesedimenten opgedrukt en raakten zo geplooid en gebroken. Op vele plekken langs de tientallen kilometers lange kustlijn staan deze lagen in een vrijwel loodrechte positie, zodat een prachtig lijnenspel zichtbaar wordt. De uit het Krijt en Paleoceen stammende diepzeesedimenten werden afgezet op de plek van de huidige Golf van Biskaje, aan de voet van een diep bekken. Alleen in de Oostelijke Pyreneeën was het Iberisch Schiereiland al met het Europese continent in botsing gekomen. Ten oosten hiervan lag de enorme Tethyszee (waar slechts de Middellandse Zee van resteert). De Atlantische Oceaan in het westen was nog een jonge oceaan.

, , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A.L.W. van Roekel. (2011). ‘Golden spikes’ illustreren de geologische tijdschaal. Gea, 44(3), 66–70.