Stratiotes

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Plantensociologische Kring Nederland

P.W.F.M. Hommel, G.H.P. Arts, C.P. Beets, P.C. Schipper, A.J.P. Smolders, & R.W. de Waal. (2007). Naar een landelijk referentiesysteem voor standplaatsbeschrijvingen van aquatische en grondwaterafhankelijke terrestrische plantengemeenschappen. . Stratiotes, 35, 11–21.