Stratiotes

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Plantensociologische Kring Nederland

A.P. Schaffers, K.V. Sýkora, H.P.J. Huiskes, J.H.J. Schaminée, & E.J. Weeda. (2010). Historische veranderingen in de droge stroomdalgraslanden in Nederland: het Medicagini-Avenetum en het Sedo-Thymetum. Stratiotes, 40/41, 27–48.