Bij een paleontologische expeditie op de Westerschelde werd een opperarmbeen van een echte walvis gevonden. Deze word in dit artikel toegeschreven aan de familie Noordkapers. Het opperarmbeen betreft de eerste fossiele vondst van dit genus in Nederland. Door het onderzoeken van de mollusken en brachiopoden in het aanwezige sediment kan de humerus gedateerd worden op Laat Plioceen. Wereldwijd is er weinig fossiel materiaal van Noordkapers bekend waardoor vondsten als deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze kennis van dit genus.

, , , , , , , , , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

H. Bakker, & P. Moerdijk. (2020). Het verhaal van kleine ongewervelden en de oude Zeeuwse reus Eubalaena, een pliocene Noordkaper. Afzettingen, 41(2), 23–28.