In juni 2016 werd een vrouwtje van de zeldzame keverdoder Tiphia villosa aangetroffen in een bodemval op het schietterrein bij Harskamp. De soort wordt ook wel vroege keverdoder genoemd, dit omdat de Nederlandse waarnemingen allemaal vroeg in het voorjaar gedaan zijn. Onze waarneming betrof dus een uitzonderlijk laat exemplaar. Een verdere bijzonderheid is dat ons exemplaar haar vier vleugels was kwijtgeraakt; in de literatuur zijn we niets tegengekomen over het verliezen van vleugels bij Tiphia-soorten.