Ook in 2016 heeft Zuid-Limburg de Nederlandse vlinderfauna weer met een nieuwe soort verrijkt. Dit maal was het de beurt aan het in het zuidoostelijk deel gelegen Vijlenerbos, waar op 2 september een vrouwtje van de witte sparspanner, Thera vetustata, op licht werd gevangen. Een echte verrassing was dit niet, omdat de soort in de nabijgelegen Ardennen en Eifel voorkomt en het dus in de verwachting lag dat de soort vroeg of laat in Nederland zou opduiken