Prachtkevers zijn warmteminnende soorten die vooral in de tropen en subtropen voorkomen. De afgelopen twee decennia zijn diverse nieuwe zuidelijke prachtkevers in ons land opgedoken. De klimaatverandering en het gewijzigd houtbeheer lijken invloed te hebben op de keverfauna van Nederland. In dit artikel wordt een zuidelijke soort, Agrilus ater, nieuw voor Nederland en België gemeld. We besteden aandacht aan de herkenning, verspreiding, biologie en ecologie van deze kever, alsmede aan twee verwante soorten uit het subgenus Uragrilis. Kennis van de biotoop met daarin populieren, en het herkennen van de vraatsporen in- en achter de schors ervan, kunnen ertoe bijdragen dat de verdere verspreiding van A. ater beter in beeld komt.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

A.P.J.A. Teunissen, & C.F.P. Vendrig. (2017). De populierenprachtkever Agrilus ater breidt zijn areaal uit naar België en Nederland (Coleoptera: Buprestidae). Entomologische Berichten, 77(1), 13–17.

Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb