In 2011 werd een populatie van de meidoornspanner, Theria primaria, ontdekt op het Zeeuwse eiland Walcheren. Gezien de geïsoleerde ligging van deze populatie ten opzichte van andere meidoornspannerpopulaties en de vleugelloosheid van de vrouwelijke vlinders, rees de vraag waar deze populatie vandaan kwam. In samenwerking met de stichting LeveDNA! werd een project opgezet om met behulp van de nieuwste DNA-technologie een antwoord te vinden op deze vraag. Het complete DNA, ca. 537 miljoen letters (nucleotiden), van vier meidoornspanners, afkomstig uit populaties in Utrecht, Frankrijk, Engeland en Walcheren werd afgelezen. In totaal vonden we 130.000 één-letterverschillen (puntmutaties) tussen het DNA van de vier meidoornspanners. De verschillen tussen alle vier de meidoornspanners waren bijna even groot, maar de Walcherse meidoornspanner leek het meest verwant aan die uit Frankrijk. Daarmee lijkt het onwaarschijnlijk dat de populatie op Walcheren recent is aan komen waaien uit één van de andere populaties. Eerder is deze populatie een overblijfsel van een populatie met een veel grotere verspreiding die zich uitstrekte tot in Frankrijk.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

K. Kraaijeveld, M. Lammers, J. Kerkvliet, J. Essens, D. Grashof, J. Zwart, … J. Goedbloed. (2017). De herkomst van meidoornspanners op Walcheren: DNA-onderzoek anno 2016. Entomologische Berichten, 77(1), 18–22.